Wetenschappelijk onderzoek

Genetisch onderzoek oorzaken Alopecia areata

Het onderzoek naar de genen die een rol spelen bij het ontstaan van alopecia areata, wordt gedaan op twee plaatsen in de wereld: in Europa (Antwerpen) en in de Verenigde Staten (New York). In het nabije verleden was ook een Engelse onderzoeksgroep actief. Een aantal ‘verantwoordelijke’ genen is inmiddels ontdekt, het verband met andere aandoeningen is aangetoond. De wetenschappers beginnen een sterk vermoeden te krijgen in welke richting ze moeten zoeken.

Angela Christiano, hoogleraar dermatologie en genetica aan de University of Columbia in New York, heeft een genetisch verband aangetoond tussen alopecia areata en andere bekende auto-immuunziekten, zoals diabetes type 1 (‘aangeboren’ suikerziekte), reuma en coeliakie (overgevoeligheid voor gluten). Patiënten met alopecia areata vertonen mutaties in dezelfde genen als bij deze ziekten. Daarom lijkt er een kans te zijn dat medicijnen die voor die ziekten worden en al zijn ontwikkeld, ook effect hebben op alopecia areata. Dit is de meest recente hypothese, die nu wordt onderzocht. Er is echter nog een lange onderzoeksweg te gaan.

Onderzoek in Antwerpen

Prof. dr. Bettina Blaumeiser, hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen, doet ook onderzoek naar de erfelijke factoren bij alopecia areata. Het gaat om een moleculair-genetisch onderzoek, waarbij geprobeerd wordt genen te identificeren die aan de ziekte bijdragen. Uiteindelijk kan dit leiden tot de ontwikkeling van nieuwe preventieve en therapeutische mogelijkheden. Bettina Blaumeiser licht hier haar onderzoek toe.

De Alopecia Vereniging heeft haar medewerking toegezegd aan dit onderzoek. Op landelijke dagen hebben de leden bloedmonsters afgestaan en vragenlijsten ingevuld. De onderzoekers zijn nog steeds geïnteresseerd in meer onderzoekskandidaten met AA. Zij willen u dan ook vragen of u aan het onderzoek wilt deelnemen.

Wat betekent dit concreet?

- Er zal een vragenlijst worden afgenomen over uw aandoening.
- Er wordt een kleine hoeveelheid bloed bij u afgenomen.

Mensen met alle vormen van alopecia areata kunnen deelnemen.
U kunt hiervoor schrijven of mailen naar:

Universiteit Antwerpen
Centrum Medische Genetica
T.a.v. Prof. Dr. Bettina Blaumeiser
Prins Boudewijnlaan 43
2650 Edegem, België
bettina.blaumeiser@ua.ac.be
www.genetica-antwerpen.be
http://www.uza.be