Alopecia Vereniging
Ezelsveldlaan 67
2611 RV Delft
T: 06 - 36 48 50 17
E: info@alopecia-vereniging.nl
Volg ons op: Facebook Twitter Youtube Google+

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Alopecia Vereniging.

Deze site wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Deze site is eigendom van de onafhankelijke patiëntenvereniging Alopecia Vereniging.

Opmerkingen, klachten of suggesties m.b.t. onze website kunt u doorgeven via onze contactpagina.

De Alopecia Vereniging is zeer zorgvuldig met het opnemen van links naar andere websites. Zij is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.