Alopecia Najaarsconferentie en Algemene Leden vergadering op zondag 4 oktober 2020

 

De op 28 september 2020 bekend gemaakte nieuwe regels rondom corona, die op 29 september al zij ingegaan, staan ons helaas niet toe om op met het voorgenomen programma de circa 100 deelnemers op een veilige en goed geregelde wijze te ontvangen op het conferentiecentrum A12.

Besloten is om het deel wat betrekking heeft op lezingen en workshops te laten vervallen en alleen de algemene ledenvergadering te houden. We willen als bestuur aan deze jaarlijkse verplichting voldoen om verantwoording over het afgelopen jaar af te leggen en de statutenwijziging goed te laten keuren. Het laatste om in de toekomst, als nodig, ook digitaal vergaderen/stemmen mogelijk te maken als de situatie daar om vraagt.

GEWIJZIGDE LOCATIE:
De Landgoederij
Camminghalaan 30
3981 GH Bunnik

Programma:

11.15 uur Ontvangst
11.15 - 11.45 uur ALV
12.15 - 13.30 uur Lunch


Bij deze het verzoek aan te geven of wij, met inachtneming van de huidige coronasituatie en het gewijzigde programma, zondag 4 oktober op je komst kunnen rekenen bij de algemene ledenvergadering. Deze zal dan plaatsvinden volgens de op 27-9-2020 gestuurde agenda (met bijlagen). Houdt er wel rekening mee dat er geen kinderopvang aanwezig zal zijn.

Graag ontvangen we z.s.m. je reactie per email (ofni.[antispam].@alopecia-vereniging.nl) zodat we bij conferentiecentrum A12 de nodige maatregelen kunnen treffen.

Vanzelfsprekend zijn we nog steeds van plan om de landelijke dag met lezingen en workshops te laten plaats vinden zodra de coronamaatregelen dat weer toestaan of hopelijk zelfs opgeheven worden.