Internationaal

 

 

In het activiteitenplan 2016 van de Alopecia Vereniging is opgenomen om op het vlak van onderzoek nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Ook is aangegeven de samenwerking te zoeken met andere patiëntenverenigingen in Nederland en alopecia-verenigingen in het buitenland. We denken op deze manier gemeenschappelijke belangen beter te kunnen agenderen, en ook bestaande kennis beter te kunnen delen.

De samenwerking met andere patiëntenverenigingen in Nederland krijgt onder meer vorm in het door het ministerie gesubsidieerde voucherproject Samen werken - Samen doen. In dit project werken we samen met zeven andere patiëntenverenigingen, onder leiding van Huidpatenten Nederland.

Samenwerking internationaal

We hebben inmiddels goede en warme contacten opgebouwd met de Duitse alopecia vereniging. We zijn met twee bestuursleden op hun jaarbijeenkomst geweest en hebben zo ook directe contacten kunnen leggen met de specialisten in Bonn Dr. Silke Redler, Universitätsklinik Bonn, die in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen -professor Bettina Blauweiser- onderzoek doen naar genetische factoren en alopecia. We willen hun bevindingen die gepubliceerd zijn in het Duitse Alopeciablad Köpfchen ook samengevat vertalen en publiceren op onze site.

Ook met de alopecia vereniging in Australië zijn contacten gelegd. De Australische vereniging had een erg leuke film gepubliceerd over alopecia en kinderen en wij wilden de mogelijkheid onderzoeken om deze film in het Nederlands gesproken uit te brengen. We hebben daarvoor inmiddels toestemming gekregen en de vereniging heeft ons het filmmateriaal ter beschikking gesteld.

In Zwitserland bestaat een soort zustervereniging van de Duitse vereniging en een enthousiaste vrijwilliger blijkt een in Zwitserland wonende Nederlandse vrouw te zijn: Petra van den Hoogen (zie ook bladzijde 43). Zij wil ons graag ondersteunen bij het vertalen van bijdragen in de Duitse taal naar het Nederlands.

Onze voorzitster Marion Kremer is deze zomer nog bij de Belgische alopecia vereniging op bezoek geweest. Het was helaas hun laatste bijeenkomst, omdat de vereniging is opgeheven. Er zijn echter meerdere leden die aangegeven hebben interesse te hebben om bij onze vereniging lid te worden. En daar staan wij zeker voor open!

Zo blijkt iedere keer als we contacten leggen met buitenlandse verenigingen, het enthousiasme om te delen aanwezig! Dus daar zullen we zeker mee doorgaan. Op ons lijstje staat nu om de contacten met Engeland en Amerika te versterken. Als er leden zijn met ideeën of al bestaande contacten, dan zouden we daar graag gebruik van maken! Mail ons gerust!

Nieuwsbrief aanmelden

 

Alopecia Vereniging

Alopecia Vereniging
Titaanwit 41
2718 AV Zoetermeer

M    06 111 76 799
E     info@alopecia-vereniging.nl
W    www.alopecia-vereniging.nl


Voor direct lotgenootcontact:
M    06 364 85 017
(ook in de avond en het weekend)

 
Footer voor mensen met haarverlies
 

Volg ons op Facebook

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Heb je nog vragen?

Stel hier je vraag

Volg ons op Instagram

instagram-small-64x64