Mede door inzet Alopecia Vereniging past VGZ haar voorwaarden 2017 aan m.b.t. vergoeding aanschaf haarwerk

Geplaatst op 15-03-2017  -  Categorie: Algemeen

In de maand juni van dit jaar heeft de Alopecia Vereniging het bericht ontvangen dat zorgverzekeraar VGZ voornemens is alleen haarwerkers te contracteren die zijn aangesloten bij de brancheorganisatie ANKO sectie Haarwerken. De Alopecia Vereniging vindt dit geen goede ontwikkeling.

Dit zou kunnen betekenen dat mensen die hun haarwerk kopen bij haarwerkers die zijn aangesloten bij SEMH, niet (meer) voor vergoeding in aanmerking komen. Voor veel van onze leden zou dit een flinke aderlating zijn. Juist omdat het voor veel leden een structurele oplossing is en men vaak al jaren bij dezelfde haarwerker komt.

Onder andere de Alopecia Vereniging heeft, met ondersteuning van Huidpatiënten Nederland, haar zorg hierover uitgesproken en zorgverzekeraar VGZ verzocht dit voornemen te heroverwegen. Tot onze vreugde is dit verzoek ingewilligd en heeft VGZ besloten, naast de ANKO erkenning, ook de SEMH erkenning op te nemen in de inkoopvoorwaarden haarwerken 2017.

Logo alopecia vereniging anko semh 572x165

Hoe is het nu precies geregeld?
Op dit moment zijn er twee* grote spelers op het terrein van vertegenwoordiging van Haarwerkers, met de daaraan vastgestelde kwaliteitseisen.

  1. Brancheorganisatie ANKO (Algemene Nederlandse Kappersorganisatie) sectie Haarwerken, stelt kwaliteitseisen op, toetst deze, verzorgt branchegerichte trainingen en staat voor de deskundigheid en professionaliteit van de aangesloten en door de ANKO erkende Haarwerkers. De Alopecia Vereniging heeft zitting in de ANKO sectie Haarwerken, commissie Kwaliteit.
  2. SEMH (Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen) is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie die kwaliteitserkenningen afgeeft aan aanbieders van medische zorg, zoals leveranciers van hulpmiddelenzorg, waaronder haarwerkbedrijven. De Alopecia Vereniging is vertegenwoordigd in de Raad van Advies Haarwerken.


De Alopecia Vereniging hecht grote waarde aan meerdere spelers in de markt. Een alleenrecht op deze (Haarwerk)markt zou kunnen leiden tot een te éénzijdig inzicht, waarbij andere belangen, de belangen van onze leden en alle mensen die afhankelijk zijn van een haarwerk, kunnen ondersneeuwen. Daarnaast vindt de Alopecia Vereniging de keuzevrijheid van de consument van groot belang.

Standpunt Alopecia Vereniging
De Alopecia Vereniging adviseert mensen die een Haarwerk aanschaffen, dit te doen bij een erkend Haarbedrijf welke is aangesloten bij ANKO of SEMH (of de in de toekomst nieuw op te richten brancheorganisatie). De Alopecia Vereniging spreekt nu en nimmer voorkeur uit voor één van deze organisaties. De praktijk leert dat de kwaliteitseisen van ANKO en SEMH sterk overeenkomen en dan ook nagenoeg gelijkwaardig zijn.

De Alopecia Vereniging wil betrokken zijn en blijven bij het opstellen of aanpassen van de kwaliteitseisen die worden opgesteld door de verschillende partijen, zodat ook de belangen van onze leden worden behartigd en deze optimaal en realistisch aansluiten bij de belangen van de haarwerkbedrijven. De kunst van belangenbehartiging is om de ervaringen en behoeften van onze leden zo te vertalen, dat het daadwerkelijk input vormt voor de verbetering van de kwaliteit en uitvoering. De Alopecia Vereniging ziet dan ook een belangrijke rol voor betrokken organisaties om goede samenwerking te beogen in plaats van het vergroten van onderlinge concurrentie, ondanks dat de verleiding hiertoe groot is. Vanuit samenwerking kan juist op verschillende manieren en vanuit verschillende plekken de stem van de klant worden vertegenwoordigd. Dit laatste is volgens de Alopecia Vereniging voor alle partijen van belang. Tenslotte is een tevreden klant een goede klant en vice versa.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Bel -06 36485017- of mail –ofni.[antispam].@alopecia-vereniging.nl- ons gerust.

*Er zijn momenteel ontwikkelingen rond een nieuw opgerichte brancheorganisatie: Haarwerk Specialist Brancheorganisatie Nederland (HSBN). Wij houden onze leden op de hoogte.


Nieuwsbrief aanmelden


 

Alopecia Vereniging

Postadres:
Alopecia Vereniging
Titaanwit 41
2718 AV Zoetermeer

Voor direct lotgenootcontact:
Bel: 06 364 85 017
of stuur je vraag via whatsapp
(je krijgt binnen binnen 48 uur antwoord).

Overige vragen:
06 111 76 799
E      ofni.[antispam].@alopecia-vereniging.nl
W    www.alopecia-vereniging.nl

 
Footer voor mensen met haarverlies
 

Social media

Je kunt ons ook vinden via onze social media kanalen.

Heb je nog vragen?

Stel hier je vraag

Volg ons op Instagram

instagram-small-64x64