Over ons

Missie en visie

De Alopecia Vereniging is een patiëntenorganisatie, is geheel onafhankelijk en heeft geen enkel commercieel belang. Zij behartigt de belangen van alle mensen met elke vorm van haarverlies. Alopecia betekent letterlijk haarverlies.

lees meer

Bestuur

Het bestuur stelt het beleid van de Alopecia Vereniging op en legt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering verantwoording af aan haar leden, is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging en voert haar taken zowel beleidsmatig als uitvoerend uit.

lees meer

Raad van advies

De Raad van Advies wordt vertegenwoordigd vanuit de verschillende specialismes m.b.t. alopecia. De Alopecia Vereniging betrekt de Raad van Advies zoveel als mogelijk bij haar activiteiten en vragen op medisch gebied kunnen aan de leden van de RvA worden gesteld.

lees meer

Verantwoording

De Alopecia Vereniging is financieel afhankelijk van subsidie van VWS en de contributie bijdrage van leden en donateurs. Na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering worden alle documenten ter verantwoording op deze website geplaatst.

lees meer

Vacatures

De Alopecia Vereniging is altijd op zoek naar vrijwilligers en/of bestuursleden. Hun inzet is bepalend voor het bestaansrecht van de vereniging. Heb je interesse om je op jouw vakgebied in te zetten voor de vereniging? Neem dan contact op per e-mail.

lees meer

Werkgroepen

De Alopecia Vereniging heeft voortdurend wisselende werkgroepen (b.v. Onderzoek en Haarwerken en PMU) die zich verder inzetten om belangrijke onderwerpen voor mensen met alopecia verder uit te werken. Wil je deelnemen aan één van onze werkgroepen? Meld je dan aan!

lees meer

Direct contact

Voor al je vragen kan je mailen naar taairaterces.[antispam].@alopecia-vereniging.nl of
bellen naar 073-2200436. Vragen per e-mail worden binnen 48 uur beantwoord.
Bel voor direct lotgenootcotact 06 364 85 017 of stuur een whatsapp. 
Je krijgt altijd een ervaringsdeskundige aan de lijn.

lees meer

Privacyverklaring

De Alopecia Vereniging vindt het belangrijk om de privacy van haar leden, donateurs, sponsoren en geïnteresseerden te beschermen. De Alopecia Vereniging handelt volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees meer

ANBI

De Alopecia Vereniging heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Giften en donaties aan de Alopecia Vereniging zijn dan ook aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Een tweede leven voor haarwerken

De Alopecia Vereniging krijgt met enige regelmaat verzoeken om een haarwerk van mensen met alopecia die geen geld hebben om een haarwerk aan te schaffen, ook niet als een deel vergoed wordt door de zorgverzekeraar. We hebben als vereniging besloten om hier wat aan te doen.

lees meer

Direct lotgenootcontact

lotgenootcontact-wat-we-doen-pagina

Overige vragen:
073 - 2200 436

 

Alopecia Vereniging

Postadres:
Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch

E      ofni.[antispam].@alopecia-vereniging.nl
W    www.alopecia-vereniging.nl

Nieuwsbrief Alopecia