Middag sessies Alopecia voorjaarscongres

Tijdens de informatieve middagsessies krijg je veel -actuele- informatie over het bijbehorende onderwerp en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Schrijf je hier in voor het Alopecia voorjaarscongres 'Eenheid in diversiteit'


 

bblaumeiser

Sessie Alopecia areata - onderzoek genetische oorzaken - door Prof. Bettina Blaumeiser
Prof. dr. Bettina Blaumeiser, hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen, doet een moleculair-genetisch onderzoek, waarbij geprobeerd wordt genen te identificeren die aan de aandoening alopecia areata bijdragen. Hopelijk kan dit leiden tot de ontwikkeling van nieuwe preventieve en therapeutische mogelijkheden. Bettina Blaumeiser licht in deze sessie haar onderzoek toe. De Alopecia Vereniging heeft haar medewerking toegezegd aan dit onderzoek en wil haar leden graag de gelegenheid bieden, om aan het onderzoek deel te nemen.


 

rick-hoekzema

Sessie frontale fibroserende alopecia (FFA) - door Prof. Rick Hoekzema
Rick Hoekzema (62) is hoofd van de afdelingen dermatologie van het Vrije Universiteit medisch centrum (VUmc) en het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam. Zijn speciale aandachtsgebieden zijn immunologie, dermatopathologie en het opleiden van jonge dermatologen.

In zijn presentatie over Frontale Fibroserende Alopecia (FFP) gaat professor Hoekzema achtereenvolgens in op de eerste beschrijvingen van deze vorm van verlittekenend haarverlies, de epidemiologie, het klinisch- en microscopisch beeld, de hypothesen over de ontstaanswijze en de therapeutische mogelijkheden en beperkingen. Hoewel FFA voornamelijk voorkomt bij vrouwen in of na de menopauze, wordt het in 15% bij jongere vrouwen gezien. Gezien de oudere leeftijd van de meeste patiënten komen combinaties met ‘female pattern hairloss’ regelmatig voor.

In huidbiopten is FFA microscopisch niet te onderscheiden van de haarziekte lichen planopilaris en combinatie van FFA met de huidziekte lichen planus komt voor, zodat een (deels) vergelijkbare ontstaanswijze wordt vermoed: een aanval van de witte bloedcellen (lymfocyten) van het afweersysteem op de bekledende cellen van de eigen haarzakjes (‘auto-immuunreactie’).

Omdat ook de zgn. stamcellen worden aangevallen treedt bij FFA permanent haarverlies op. Vroegtijdige herkenning en behandeling is van groot belang, vooral om uitbreiding af te remmen. Recente studies suggereren dat gecombineerde behandeling met medicijnen met een verschillend aangrijpingspunt, meerwaarde kan hebben.  


 

Direct lotgenootcontact

lotgenootcontact-wat-we-doen-pagina

Overige vragen:
073 - 2200 436

 

Alopecia Vereniging

Postadres:
Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch

E      ofni.[antispam].@alopecia-vereniging.nl
W    www.alopecia-vereniging.nl

Nieuwsbrief Alopecia