Literatuurstudie -alopecia areata- brengt verbanden in kaart

Geplaatst op 15-03-2017  -  Categorie: Algemeen historie

Sieuwke de Vries en Juliette Bosch, twee studentes huidtherapie aan de Hogeschool Utrecht, deden voor hun afstuderen een explorerend onderzoek naar een mogelijk verband tussen alopecia en voedingstoffen. Lees hier meer over de uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek, een initiatief van de Alopecia Vereniging.

Voedingstoffen en alopecia areata

‘Er is meer onderzoek nodig naar het effect van suppletie van voedingsstoffen op het verloop van alopecia areata in de vorm van Randomized Clinical Trials alvorens patiënten een gefundeerd advies kunnen krijgen over voeding. In het bijzonder dient te worden onderzocht wat de (lange termijn) effecten zijn van suppletie van zink, vitamine D, vitamine E, quercetine en antioxidanten op haargroei en de voedingsstofgehaltes in het bloed. Er zijn aanwijzingen dat deze voedingsstoffen in verband staan met alopecia areata. Tevens is nader onderzoek naar verlaagde waardes van andere voedingsstoffen in het bloed wenselijk om een completer beeld te krijgen van de relatie tussen alopecia areata en verschillende voedingsstoffen.’

Met deze aanbevelingen sluiten Sieuwke de Vries en Juliette Bosch hun afstudeerscriptie over de relatie tussen alopecia areata en voedingstoffen af. Sieuwke en Juliette, twee studentes huidtherapie aan de Hogeschool Utrecht, deden voor hun afstuderen een explorerend literatuuronderzoek naar een mogelijk verband tussen alopecia areata en voedingsstoffen.

Tekorten en suppletie
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er associaties zijn tussen alopecia areata en een verlaagd zinkgehalte, vitamine D-gehalte en vitamine E-gehalte. Tevens zijn er associaties tussen alopecia areata en quercetine. Deze stof zou invloed hebben op de haargroei.

Zink
Meerdere onderzoeken laten zien dat het zinkgehalte in het bloed van patiënten met alopecia areata significant lager is dan bij een gezonde controlegroep. Echter, ook bij de alopeciapatiënten was de zinkwaarde binnen de normaalwaarden, dus niet ‘te laag’ volgens de richtlijnen. Er zijn slechts twee kleine studies gevonden naar het effect van zinksuppletie (zinkgluconaat 30 mg/dag en 50 mg/dag). Hoewel te klein om een duidelijke conclusie te kunnen trekken, lijkt een toename van zink in het bloed gepaard te gaan met herstel van de haargroei in meer of mindere mate.

Vitamine D
Uit twee onderzoeken kwam naar voren dat het vitamine D-gehalte significant lager was bij mensen met alopecia areata, in vergelijking met de gezonde controlepersonen. Bij 91% van de patiënten lag het vitamine D-gehalte lager dan de norm van 20 ng/ml (of 50 nmol/l - de in Nederland gebruikte maat). Er is overigens veel discussie over wat de juiste ondergrens zou moeten zijn voor vitamine D. De gezondheidsraad hanteert voor Nederland een ondergrens van 30 nmol/l tot 70 jaar en 50 nmol/l voor 70+.

Een ander onderzoek toonde een significante negatieve correlatie aan tussen de uitgebreidheid van alopecia areata en het gehalte van vitamine D3 in het bloed van patiënten. Hoe uitgebreider de alopecia areata, hoe lager het vitamine D-gehalte in het bloed.

Er werden geen kwalitatief goede onderzoeken gevonden naar het effect van vitamine D-suppletie en herstel van haargroei bij alopecia areata.

Vitamine E
Er is slechts één kwalitatief goede studie gevonden naar de relatie tussen vitamine E in weefselbiopten en bloed bij 15 alopeciapatiënten. Deze studie liet zien dat het gemiddelde vitamine E-gehalte in de weefselbiopten en het bloed bij mensen met alopecia areata significant lager was dan bij de controlepersonen. Er werden geen kwalitatief goede onderzoeken gevonden naar een effect van vitamine E-suppletie en herstel van haargroei bij alopecia areata.

Quercetine
Er is één studie gevonden waarin toediening van quercetine bij muizen alopecia areata lijkt te voorkomen en nieuwe haargroei te bevorderen.

Conclusie
Alhoewel er aanwijzingen zijn voor de eerdergenoemde verbanden tussen alopecia areata en voedingsstoffen/voedingsstofgehaltes, is het niet mogelijk hierover geldende uitspraken te doen, vanwege de gemiddeld lage wetenschappelijke waarde van de studies. Er zijn weinig tot geen studies naar het effect van suppletie op het verloop van alopecia areata en in geen van de onderzoeken werd de meeting van de bloedwaarde herhaald om fouten uit te sluiten en/of het verloop over de tijd te volgen. Hierdoor is niet duidelijk of en in hoeverre veranderingen in de voedingsstofgehaltes invloed hebben op het verloop van de kwaal. De onderzoeken zijn bovendien grotendeels in het Midden-Oosten uitgevoerd. De meeste deelnemers aan de onderzoeken droegen waarschijnlijk de etniciteit van het land waarin het onderzoek is uitgevoerd. Dat betekent dat de resultaten niet kunnen worden gegeneraliseerd naar alopeciapatiënten in andere delen van de wereld, waaronder de Nederlandse populatie.

Basis voor verder onderzoek
De uitgebreide literatuurstudie en scriptie van Sieuwke en Juliette biedt een mooi overzicht van de beschikbare literatuur en bevestigt het gebrek aan goed onderzoek op dit gebied. Op basis van dit overzicht zullen we als Alopecia Vereniging samen met zusterverenigingen, onderzoekers en onderzoeksinstellingen benaderen om onderzoek te stimuleren en waar mogelijk te faciliteren. Immers, de inbreng van de patiënt is onontbeerlijk in goed onderzoek.
 

We houden u op de hoogte.


Direct lotgenootcontact

lotgenootcontact-wat-we-doen-pagina

Overige vragen:
073 - 2200 436

 

Alopecia Vereniging

Postadres:
Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch

E      ofni.[antispam].@alopecia-vereniging.nl
W    www.alopecia-vereniging.nl

Nieuwsbrief Alopecia