Online ALV

Geplaatst op 14-04-2022  -  Categorie: Bestuur

alv2022Op zaterdag 9 april van 10.30 tot 12.00 uur heeft de algemene leden vergadering (ALV) plaats gevonden. Net als in 2021 is deze vergadering on line gehouden via zoom welke is gehost door de back office QS10. De voorzitter heeft de agenda medegedeeld en heeft de leden meegenomen door de notulen van 2021 en het jaarverslag van 2021. Beide documenten zijn door de leden goedgekeurd. Het financieel jaarverslag, toegelicht door de penningmeester, kon na een rondje vragen en opmerkingen rekenen op instemming van de leden. Tevens is er door de aanwezige leden mee ingestemd om de contributie onveranderd op 25 euro te houden voor 2022.

Vervolgens heeft de ALV zich gebogen over voordrachten tot (her)benoeming van bestuursleden. Max Nods, Mariken Heij en Robin Groeneveld zijn herbenoemd en Johanna Kasperkovitz-Oosterloo is benoemd als nieuw bestuurslid. Voorafgaand aan de stemming heeft Johanna zichzelf geïntroduceerd aan de leden en haar rol toegelicht. De voorzitter heeft toegelicht dat Cor van den Berg zijn bestuursfunctie heeft beëindigd per 1 februari jl. Cor heeft veel betekend voor de vereniging mbt strategie, subsidie en doelen scherper aanzetten.

Het bestuur kijkt er naar uit om in 2022 weer mooie activiteiten voor de leden te organiseren en alopecia nog meer bekendheid te geven in de maatschappij waardoor impact en bereik worden vergroot. De notulen van de ALV 2022 vergadering worden spoedig gepubliceerd op het gedeelte van de website dat alleen toegankelijk is voor leden.


Direct lotgenootcontact

lotgenootcontact-wat-we-doen-pagina

Overige vragen:
073 - 2200 436

 

Alopecia Vereniging

Postadres:
Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch

E      ofni.[antispam].@alopecia-vereniging.nl
W    www.alopecia-vereniging.nl

Nieuwsbrief Alopecia